FUTURA 3

Tartuntapohjamaali

  • Eristävä
  • Liuotinohenteinen

Monikäyttöinen alkydipohjamaali, joka soveltuu pohja-, hionta-, tartunta- ja välimaaliksi. MaalausRYL 2012:n mukaiset maalaustuoteryhmät 222 ja 223. Kiiltoryhmä 6, täyshimmeä.

Maali on tarkoitettu sisä- ja ulkotiloissa olevien kalusteiden sekä lastu-, kuitu- ja kipsilevyjen pohjamaalaukseen. Myös metallipintojen pohjamaalaukseen sisällä (myös kevytmetallipinnat ja sinkityt pinnat) sekä lasin, kaakelin, PVC-muovin ja katalyyttimaalin pohjamaalaukseen sisätiloissa. Voidaan käyttää myös sisäkattojen maalaukseen.

Tuoteseloste

Käyttöturvallisuustiedote

Tuotteen värikartta

Pinnan esikäsittely

Uudet pinnat puhdistetaan pölystä ja liasta. Aikaisemmin maalatut pinnat pestään RENSA SUPER maalipesuaineella. Teräsharjaa ruostuneet metalliosat. Irtoava ja heikosti kiinni oleva maali poistetaan. Mahdolliset lateksimaalit poistetaan kokonaan. Kovat tai kiiltävät pinnat hiotaan himmeiksi ja hiontapöly poistetaan.

Käsittelyohje

Sekoita huolellisesti ennen käyttöä.

Käsittelyolosuhteet

Käsiteltävän pinnan tulee olla kuiva. Käsittelyn ja kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja tuotteen lämpötilan olla yli +5°C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %.

Levitysmenetelmät

Ilmattoman ruiskun suutin 0,011 - 0,013".
Kuiva-ainepitoisuus n. 50 tilavuus-%
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) EU VOC raja-arvo (kat A/i): 500 g/l. Tuotteen VOC: max. 500 g/l.
Kiilto Täyshimmeä
Sävytysjärjestelmä Teknomix
Tiheys n. 1,4 g/ml
Käytännön riittoisuus Yhteen kertaan sileälle pinnalle levitettynä: 8 - 10 m²/l. Käsittelemätöntä lastulevyä maalattaessa maalinkäytön on oltava 5 - 6 m²/l.
Pölykuiva 2 h
Ohenne TEKNOSOLV 1621 (lakkabensiini) tai ruiskumaalauksessa TEKNOSOLV 9500.
Välineiden pesu TEKNOSOLV 1621 (lakkabensiini) tai ruiskumaalauksessa TEKNOSOLV 9500.
Värisävyt Valkoinen. Voidaan sävyttää sävytyspastoilla. Sävytarkkuus ei ole täydellinen.
Pakkauskoot Valkoinen: 0,45 l, 0,9 l, 2,7 l, 9 l.
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote. HUOM! Itsesyttymisvaaran takia tuotteesta syntyvä jäte, ruiskutussumu ja likaantuneet rievut yms. on säilytettävä paloturvallisessa paikassa ilmatiiviisti suljetuissa astioissa. Veteen upottaminen on myös suositeltavaa.
Hyväksynnät & sertifikaatit Avainlippu