FUTURA 3

Nakkekrunt

  • Isoleeriv
  • Eriline nake
  • Lahustipõhine

Mitmeotstarbeline alküüdkrunt kasutamiseks krundina, lihvkrundina, nakkekrundina ja vahevärvina. Läige: täismatt.

FUTURA 3 on mõeldud kruntimiseks sise- ja välistingimustesse, nt mööblile, laast-, kiud- ja kipsplaadile. Sobib ka metallpindade kruntimiseks sisetingimustes (ka kergmetall- ja tsinkpindadele), klaasile, keraamilisele plaadile, PVC-plastile ja happekõvenevatele värvidele. Kasutatakse ka lagede värvimiseks.

Pinna eeltöötlus

Puhasta pind lahtistest osakestest, mustusest ja tolmust. Pese eelnevalt värvitud pinnad RENSA SUPER maalripesuainega. Eemalda rooste metallpindadelt traatharjaga. Eemalda lahtised ja nõrgalt kinnitunud värvikihid. Eemalda kõik võimalikud lateksvärvikihid. Matista kõvad ja läikivad pinnad lihvides ja eemalda lihvimistolm.

Pealekandmine

Sega enne kasutamist korralikult läbi. Puitpindade värvimisel lahjenda vajadusel 5-10% TEKNOSOLV 1621-ga. Kanna pinnale pintsli, rulli või pihustiga. Sobilikud düüsisuurused: 0.013-0.015’’. Pihustivärvimisel lahjenda 5-15 mahu% TEKNOSOLV 9500-ga. Pind värvitakse FUTURA pinnavärvidega või dispersioonvärvidega pärast 6-tunnist krundi kuivamist.

Pealekandmistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +5 °C ja õhu suhteline niiskus alla 80%.
Kuivainesisaldus ca 50 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) EL LOÜ piirnorm (kat A/i): 500 g/l. Toote LOÜ: max 500 g/l.
Läige Täismatt
Toonimissüsteem Teknomix
Tihedus ca 1,4 g/ml
Kuivamisaeg - tolmuvaba 2 h
Lahusti TEKNOSOLV 1621 (lakibensiin) või pihustivärvimiseks TEKNOSOLV 9500.
Töövahendite puhastamine TEKNOSOLV 1621 (lakibensiin)
Pakendid 0,45 L, 0,9 L, 2,7 L, 9 L
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti. NB! Isesüttimisohu tõttu tuleb igasuguseid tootejääke, pihustisumu, määrdunud lappe jne. hoida tuleohutus kohas õhukindlalt suletud anumates. Soovitatakse ka veega immutamist.