FUTURA 3

  • Ikke-ledende
  • Opløsningsmiddelbaseret

Teknisk datablad

Sikkerhedsdatablad

Tørstof ca. 50 % volumen
Glans Helmat
Tonesystem Teknomix
Massefylde ca. 1,4 g/ml