FUTURA 3

Häftgrund

  • Isolerande
  • Lösningsmedelsburen

Mångsidig alkydgrundfärg som kan användas både som grundfärg, slipfärg, häftgrund och mellanstrykningsfärg. Färgproduktgrupper 221, 222 och 223 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glans: grupp 6 (FI), helmatt.

Används inom- och utomhus för grundmålning av möbler samt spån-, fiber- och gipsplattor. Lämplig även för grundmålning av metallytor inomhus (också lättmetallytor och förzinkade ytor) samt glas, kakel, PVC-plast och katalytfärger inomhus. Färgen lämpar sig också för målning av innertak.

Tekniska datablad

Säkerhetsdatablad

Produktkulörkarta

Förbehandling av yta

Ytorna rengörs från lösa partiklar, damm och smuts. Tidigare målade ytor tvättas med RENSA SUPER målartvätt. Metallytor rengörs från rost med stålborste. Avlägsna gammal, löst sittande färg. Eventuella latexfärger avlägsnas i sin helhet. Blanka eller hårda ytor slipas matta och slipdammet avlägsnas.

Applicering

Färgen omblandas väl före användningen. Vid målning av träytor förtunnas färgen vid behov 5 - 10 % med TEKNOSOLV 1621. Färgen appliceras med pensel, målningsborste, rulle eller spruta. Lämpligt munstycke för högtryckssprutan är 0,013 - 0,015". För applicering med spruta förtunnas färgen 5 - 15 volymprocent med TEKNOSOLV 9500. Täckmålningen görs med FUTURA-täckfärger eller med dispersionfärg när grundmålningen torkat 6 timmar.

Appliceringsförhållanden

Ytan som målas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och färgens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.
Volymtorrhalt ca. 50 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) EU VOC gränsvärde (kat A/i): 500 g/l. Produktens VOC: max. 500 g/l.
Glans Helmatt
Brytsystem Teknomix
Densitet ca. 1,4 g/ml
Torktid - hanterbar efter 2 timmar
Förtunning TEKNOSOLV 1621 (lacknafta) eller för sprutmålning TEKNOSOLV 9500.
Rengöringsförtunning TEKNOSOLV 1621 (lacknafta) eller för sprutmålning TEKNOSOLV 9500.
Emballage 0,45 L, 0,9 L, 2,7 L, 9 L
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet. OBS! På grund av risken för självantändning skall spill, sprutdamm och av produkten förorenade trasor, trassel mm. förvaras på brandsäker plats i lufttäta behållare. Indränkning i vatten rekommenderas också.