TEKNOL 1881

  • Vodou ředitelný
  • Základ

Použití: Před použitím výrobku by měl být kontaktován výrobce za účelem ověření vhodnosti výrobku pro daný objekt.

Bezpečnostní list

Příprava povrchu

Povrch musí být čistý a suchý. Vlhkost dřeva musí být nižší než 20% suché hmotnosti dřeva.

Aplikace

Před použitím důkladně promíchejte.

Podmínky použití

Při aplikaci a schnutí by teplota okolního vzduchu, povrchu a barvy měla být nad +5 °C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80 %.

Úložiště

Nesmí zmrznout. Nejvhodnější skladovací teplota je +10 °C -+25 °C.
Volatile organic compound (VOC) abt. 21 g/l
Gloss Matný
Tinting system Teknomix
Thinner Voda.
Clean up Voda.
Safety markings Viz bezpečnostní list. POZOR! Vzhledem k možnosti samovznícení je třeba obal se zbytky barvy, zbytky ze spreje a použitý materiál uchovat ve sběrných uzavíratelných nádobách. Doporučuje se taktéž ponoření do vody.