TEKNOLAC PRIMER 100

  • 1-komponentní
  • Rozpouštědlový
  • Základ

Příprava povrchu

Aplikace

Před použitím důkladně promíchejte. Vhodná velikost trysky pro aplikaci airless technikou 0,013 - 0,015".

Podmínky použití

Povrch, který má být natřen, musí být suchý. Při aplikaci a schnutí by teplota okolního vzduchu, povrchu a barvy měla být nad +5 °C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80 %.

Úložiště

Skladovatelnost je uvedena na štítku. Je třeba uchovávat v hermeticky uzavřené nádobě na chladném místě.
Total mass of solids abt. 840 g/l
Volatile organic compound (VOC) abt. 475 g/l
Gloss Matný
Practical spreading rate Aplikované množství závisí mimo jiné na způsobu nanášení, na kvalitě povrchu a na možných ztrátách barvy při stříkání.
Thinner
Clean up
Colours
Safety markings Viz bezpečnostní list. POZOR! Vzhledem k možnosti samovznícení je třeba obal se zbytky barvy, zbytky ze spreje a použitý materiál uchovat ve sběrných uzavíratelných nádobách. Doporučuje se taktéž ponoření do vody.