TEKNODUR 0290

  • 2-komponentní
  • Rozpouštědlový
  • Vrch

Bezpečnostní list

Příprava povrchu

Další pokyny pro přípravu povrchu lze nalézt v normách EN ISO 12944-4 a ISO 8501-2.

Aplikace

Před použitím důkladně promíchejte. Vhodná velikost trysky pro aplikaci airless technikou 0,011 - 0,013".

Podmínky použití

Povrch, který má být natřen, musí být suchý. Při aplikaci a schnutí by teplota okolního vzduchu, povrchu a barvy měla být nad +5 °C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80 %. Kromě toho musí být teplota natíraného povrchu a výrobku nejméně o 3 °C vyšší než teplota rosného bodu okolního vzduchu.

Úložiště

Skladovatelnost je uvedena na štítku.
Volatile organic compound (VOC) abt. 488 g/l
Volatile organic compound (VOC) VOC je továrnou uvedená orietační hodnota uváděného výrobku; následkem toho se může vzhledem k variaci jednotlivých výrobků, na které se vztahuje tento technický list, lišit.
Pot life 6 h (+23 °C)
Mixing ratio 4:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hardener Složka B: TEKNODUR HARDENER 0100/0200
Gloss Plně lesklá
Tinting system Teknotint
Practical spreading rate Aplikované množství závisí mimo jiné na způsobu nanášení, na kvalitě povrchu a na možných ztrátách barvy při stříkání.
Clean up TEKNOCLEAN 6496
Colours
Safety markings Viz bezpečnostní list.