COLOUR SAMPLE

  • Vodou ředitelný

Příprava povrchu

Povrch musí být čistý a suchý.

Aplikace

Před použitím důkladně promíchejte.

Podmínky použití

Povrch, který má být natřen, musí být suchý. Při aplikaci a schnutí by teplota okolního vzduchu, povrchu a barvy měla být nad +5 °C a relativní vlhkost vzduchu nižší než 80 %. Dobré větrání během aplikace urychluje proces schnutí.

Úložiště

Nesmí zmrznout.
Solids abt. 39 % by volume
Volatile organic compound (VOC) EU VOC limit (kat A/a): 30 g/l. VOC výrobku: max 30 g/l.
Gloss Matný
Density abt. 1,3 g/ml
Clean up Teplá voda a čistič kartáčů RENSA BRUSH. Nářadí ihned po použití umyjte.
Colours
Packages
Safety markings Viz bezpečnostní list.
Approvals & certificates M1 klasifikace