WEDEZINK

Epoxiestergrundfärg

WEDEZINK är en zinkrik epoxiestergrundfärg som innehåller ca 90 % zink i den torra filmen.

För målning av stålytor inom- och utomhus. Kan användas som enskiktsfärg.

Färgen har mycket goda korrosionsskyddande egenskaper samt mycket god vidhäftningsförmåga.

Tekniska datablad

Säkerhetsdatablad

Volymtorrhalt ca. 47 %
Vikttorhalt ca. 2460 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 438 g/l
Glans Matt
Torktid - ugnstorr 80°C / 20 min
Förtunning TEKNOSOLV 1639
Rengöringsförtunning TEKNOSOLV 1639