WEDEZINK

Kuivainesisaldus ca 47 mahu%
Tahke aine kogumass ca 2460 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 438 g/l
Läige Matt