WEDEZINK

Käyttöturvallisuustiedote

Kuiva-ainepitoisuus n. 47 tilavuus-%
Kiintoainepitoisuus n. 2460 g/l
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) n. 438 g/l
Kiilto Himmeä