WEDEZINK

Sikkerhedsdatablad

Tørstof ca. 47 % volumen
Total tørstofmasse ca. 2460 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 438 g/l
Glans Mat