WEDEZINK

Varnostni listi

Suha snov cca. 47 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 2460 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 438 g/l
Sijaj Mat