VISA PREMIUM

Specialtäcklasyr

  • Vattenburen

Vattenburen specialtäcklasyr med långt underhållsintervall för användning utomhus. Hybridbindemedlet i VISA PREMIUM kombinerar akrylat och alkyd för att skapa en modern och hållbar produkt. VISA PREMIUM ger en heltäckande yta men lämnar samtidigt träytans mönster och struktur synligt. Ger en vattenresistent yta med bra andningsförmåga. Färgproduktgrupp 469 enligt MaalausRYL 2012 (FI). Glans: grupp 2 (FI).

Används för ombehandling av gamla, urblekta träskyddsytor och för att förenhetliga kulören på nya och gamla träskyddsytor. Kan även användas på nytt och tryckimpregnerat trä samt på stockytor. Typiska objekt är t.ex. fasader, foderbräden, staket och fönsterbågar.

Förbehandling av yta

NYA TRÄYTOR: Behandla ytan så snart som möjligt. Åtminstone impregneringen och grundmålningen borde göras under byggnadssommarens lopp. Ytorna rengörs från löst sittande material, smuts, damm och mögel. Vid behov används RENSA FACADE fasad- och mögeltvätt. TIDIGARE MÅLADE/MED TRÄSKYDD BEHANDLADE ELLER GAMMLA TRÄYTOR: Byt ut trä som är i dåligt skick. Avlägsna löst material, lossnande eller löst sittande gammal färg eller träskydd och grånad eller luddig träyta med t.ex. skrapa, stålborste eller infravärmare. Det bör undvikas att förorsaka onödiga skador på träytan. Observera, att gamla tjocka färgskikt kan ha så dålig vidhäftning till underlaget att det är skäl att avlägsna färgen fastän färgskiktet förefaller intakt. Gamla oljefärgytor kan vara i dåligt skick: kraftigt kritade, stoftartade och spröda. Sådana ytor måste rengöras noggrant så, att den nya färgen får ordentlig vidhäftning till underlaget. Somliga traditionella färgtyper, såsom rödfärg och petroleumoljefärg, ger en så spröd och stoftartad yta, att den inte kan underhållsmålas med den här produkten. I osäkra fall bör vidhäftningen kontrolleras med provmålning. Ytorna tvättas med RENSA FACADE fasad- och mögeltvätt. Undvik att i onödan väta ner träkonstruktionerna vid tvättningen.

Applicering

Reservera i samma kärl hela den mängd färg som behövs för en enhetlig yta. På detta sätt undviks uppkomsten av kulörskillnader. Rör om väl före användningen. Grundmålade eller tidigare målade ytor täckmålas 1–2 gånger beroende på ytans grovhet, underlagets kulör och/eller kulörens täckning. Undvik för tjocka färgfilmer på stockytor.

Appliceringsförhållanden

Ytan som behandlas ska vara torr. Träets fukthalt bör vara under 20 %. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och produktens temperatur vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Undvik att applicera i direkt solsken.

Lagring

Bör förvaras svalt och i tätt förslutna förpackningar. Förvaras frostfritt.

Appliceringsmetod

Om det används högtryckssprutan bör färgytan utjämnas och efterslätas med pensel. Rekommenderat munstycke för högtryckssprutan är 0,015–0,021”.
Volymtorrhalt ca. 32 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) EU VOC gränsvärde (kat A/e): 130 g/l. Produktens VOC: max. 130 g/l.
Glans Blank
Brytsystem Teknomix
Densitet ca. 1,2 g/ml
praktisk spridning Sågat virke: 6 - 8 m²/l. Hyvlat virke: 9 - 11 m²/l.
Förtunning Vatten.
Rengöringsförtunning Varm vatten och RENSA BRUSH penseltvätt. Redskapen tvättas omedelbart efter användningen.
Emballage Basfärger 1 och 3: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.
Godkännanden & Certifikat Nyckelflaggan (Finland)