VISA PREMIUM

Specjalna, kryjąca farba do drewna

  • Produkt wodorozcieńczalny

Wodorozcieńczalna, kryjąca farba do drewna na bazie spoiwa hybrydowego, z długim okresem do przemalowania. Spoiwo hybrydowe VISA PREMIUM stanowi kombinacja akrylu i alkidu jako nowoczesne i bardzo trwałe połączenie. Doskonała rozlewność VISA PREMIUM pozwala na uzyskanie kryjącej powłoki z jednoczesnym zachowaniem widocznej struktury drewna. Pozwala uzyskać odporną na warunki atmosferyczne, przepuszczalną dla powietrza połyskliwą powłokę.

Stosowana do odnawiania starych, wypłowiałych malowanych powierzchni drewnianych również tam gdzie oczekiwany jest ten sam odcień dla starych, malowanych wcześniej podłoży, jak również nowych powierzchni. Odpowiedni do malowania zarówno nowych jak również impregnowanych ciśnieniowo elementów drewnianych, w tym drewnianych kłód. Typowe zastosowanie: ściany, ściany pokryte deskami, ogrodzenia, framugi okienne itp.

Przygotowanie powierzchni

NOWE POWIERZCHNIE DREWNIANE: Powierzchnię należy zabezpieczyć tak szybko jak to możliwe. Przynajmniej impregnację i gruntowanie najlepiej jest wykonać latem podczas budowy. Powierzchnię należy oczyścić ze słabo przylegających części, brudu, pyłu i pleśni. W razie potrzeby użyć środka do czyszczenia fasad RENSA FACADE. UPRZEDNIO MALOWANE/GRUNTOWANE OLEJEM LUB STARE POWIERZCHNIE DREWNIANE: Uszkodzone części drewna wymienić na nowe. Usunąć luźne lub słabo przylegające powłoki farb lub olejów do gruntowania, a także szare lub spęcznione warstwy drewna, poprzez np. skrobanie, szczotkowanie lub wykorzystanie promiennika podczerwieni. Unikać niepotrzebnego uszkodzenia powierzchni drewna. Należy zwrócić uwagę, że przyczepność starej grubej warstwy farby do podłoża mogła ulec osłabieniu, dlatego farbę należy usunąć, chociaż powłoka wygląda na nienaruszoną. Powierzchnia starych powłok farb olejnych może być w złym stanie: mocno skredowana, zakurzona i krucha. Tego rodzaju powierzchnie muszą być starannie oczyszczone, aby nowa farba przylegała właściwie do podłoża. Niektóre tradycyjne rodzaje farb, takie jak czerwona ochra i farba olejna, wytwarzają tak kruchą i zakurzoną powierzchnię, że nie można ich pomalować konserwacyjnie tym produktem. W razie wątpliwości co do przyczepności należy to sprawdzić poprzez malowanie próbne. Powierzchnie oczyścić przy pomocy środka czyszczącego do elewacji RENSA FACADE. Unikać nadmiernego zwilżenia drewna w trakcie czyszczenia.

Nakładanie

Zachowaj wystarczająca ilość farby z tego samego opakowania dla każdej jednolitej powierzchni. W ten sposób unika się różnic w odcieniu. Przed użyciem dokładnie wymieszać. Zagruntowane i poprzednio malowane powierzchnie należy pomalować farbą nawierzchniową w jednej lub dwóch warstwach w zależności od chropowatości podłoża, koloru podłoża i/lub siły krycia ostatecznego koloru. Unikać zbyt grubej warstwy.

Warunki podczas nakładania

Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być sucha. Zawartość wilgoci w drewnie powinna wynosić poniżej 20 %. W czasie nakładania i schnięcia temperatura powietrza otaczającego, powierzchni oraz farby powinna wynosić co najmniej +5°C, a wilgotność względna poniżej 80 % Unikać aplikacji w bezpośrednim nasłonecznieniu.

Przechowywanie

Przechowywać w szczelnym opakowaniu, w chłodnym pomieszczeniu. Nie może zamarzać.

Metody aplikacji

Jeżeli farba nakładana jest natryskiem, zaleca się użycie pędzla do ostatecznego wykończenia. Zalecana średnica dyszy to natrysku bezpowietrznego wynosi 0,015–0,021”.
Zawartość substancji stałych abt. 32 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) LZO wartości graniczne (kat A/e): 130 g/l. LZO produktu: max. 130 g/l.
Połysk Połysk
System kolorowania Teknomix
Gęstość abt. 1,2 g/ml
Zużycie praktyczne Drewno piłowane: 6 - 8 m²/l. Drewno heblowane: 9 - 11 m²/l.
Rozcieńczalnik Woda.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Ciepła woda i RENSA BRUSH środek myjący do pędzli. Narzędzia umyć zaraz po zakończonym użyciu.
Opakowania Baza 1, baza 3: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki.
Aprobaty i certyfikaty Finnish Key Flag