VISA PREMIUM

Dækkende træbeskyttelse

  • Vandbaseret

VISA PREMIUM er en dækkende træbeskyttelse med hybridbinder med lange vedligeholdelsesintervaller til udendørs anvendelse. Nem fordeling af VISA PREMIUM giver en dækkende beskyttelse, mens træets overfladestruktur forbliver synlig. Giver en vandafvisende men diffusionsåben overflade. Glans: Blank.

Anvendes til at forny behandling af tidligere malede overflader. Også velegnet til nyt og trykimprægneret træ. Typiske objekter er vægge, dækplader, hegn, vinduesrammer osv.

Anvendes til at forny behandlingen af tidligere malede overflader. Også velegnet til nyt og trykimprægneret træ. Typiske objekter er vægge, dækplader, hegn, vinduesrammer osv

Teknisk datablad

Sikkerhedsdatablad

Forbehandling

NYE TRÆOVERFLADER: Overfladen skal behandles hurtigst muligt. Som minimum foretages træbeskyttelse og grunding den sommer byggeriet udføres. Fjern alt løst materiale, snavs, støv og skimmel fra overfladen. Anvend om nødvendigt RENSA FACADE facaderens. TIDLIGERE MALEDE/MED GRUNDOLIE BEHANDLEDE ELLER GAMLE TRÆOVERFLADER: Nedbrudte trædele udskiftes med nye. Fjern løstsiddende materiale, løstsiddende maling eller grundolie samt grå eller bløde lag af træ ved f.eks. skrabning, stålbørstning eller brug af en varmepistol. Undgå unødvendig beskadigelse af træoverfladen. Vær opmærksom på, at den gamle malings vedhæftning til underlaget kan være svækket, derfor bør al maling fjernes selvom den ser ud til at være intakt. Overfladen på gamle oliemalingslag kan være i dårlig stand: stærkt kridtet, støvet og sprødt. Sådanne overflader skal rengøres grundigt, så den nye maling hæfter godt til underlaget. Nogle traditionelle malingstyper, såsom rød okkermaling og paraffinoliemaling, producerer en så sprød og støvet overflade, at de ikke kan vedligeholdelsesmales med dette produkt. Hvis der er tvivl om vedhæftningen, skal den sikres ved testmaling. Vask overflader med RENSA FACADE facaderens. Undgå unødvendig befugtning af trækonstruktioner under vask.

Påføring

Gem en tilstrækkelig mængde maling i samme emballage for hver ensartet overflade. Farveforskelle kan således undgås. Omrøres grundigt inden anvendelse. Grundede eller tidligere malede overflader behandles 1-2 gange afhængigt af overfladens ruhed, underlagets farve og / eller farvens dækkeevne. Undgå overdrevent tykke malingsfilm på bjælkeoverflader.

Påføringsforhold

Overfladen, som skal behandles, skal være tør. Træets fugtindhold skal være mindre end 20 %. Under påføring og tørring skal luftens, overfladens og produktets temperatur være over +5 °C og den relative luftfugtighed under 80 %. Undgå påføring i direkte sollys.

Opbevaring

Opbevares køligt i tætsluttende emballage. Må ikke få frost.

Påføringsmetode

Påføres produktet ved airles sprøjtning afsluttes overfladen med en pensel. Anbefalet airless dysestr. er 0,015–0,021”.
Tørstof ca. 32 % volumen
Flygtige organiske stoffer (VOC) EU VOC-grænseværdi (kat A/e): 130 g/l. VOC-værdi for produktet: maks. 130 g/l.
Glans Blank
Tonesystem Teknomix
Massefylde ca. 1,2 g/ml
Praktisk rækkeevne Ru træ: 6 - 8 m²/l. Høvlet træ: 9 - 11 m²/l.
Fortynder Vand.
Rengøring Varmt vand og RENSA BRUSH penselrens. Udstyret rengøres straks efter anvendelse.
Emballage Base 1 og 3: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad.
Godkendelser og certifikater Finnish Key Flag