VISA PREMIUM

Spetsiaalne kattev puidulasuur

  • Vesialuseline

Vesialuseline hübriidsideainepõhine pika hooldusintervalliga kattev puidulasuur välistingimustesse. VISA PREMIUM on kaasaegne ja vastupidav toode akrülaadist ja alküüdist kombineeritud hübriidsideaine tõttu. Kergesti peale kantav VISA PREMIUM tekitab katva kaitse, kuid jätab puidu tekstuuri nähtavaks. Tekitab veekindla ja hingava pinna. Läikiv.

Kasutatakse vanade luitunud puidulasuurpindade uuendamiseks, samuti vanade ja uute pindade tooniühtlustamiseks. Sobib ka uute ja surveküllastatud puitpindade ning palkpindade katmiseks. Tüüpilisteks kasutuskohtadeks on seinad, katteluugid, piirded, aknaraamid jms.

Pinna eeltöötlus

UUED PUITPINNAD: Töötle pind niipea kui võimalik. Impregneerimine ja kruntimine tuleks teha suvel. Eemaldada pindadelt kõik üleliigne, tolm, mustus ja hallitus. ajadusel kasutada RENSA FACADE CLEANERit. EELNEVALT VÄRVITUD/KRUNTIMMUTATUD VÕI VANAD PUITPINNAD: Asenda kahjustatud puitosad uutega. Eemalda lahtised osakesed, lahtine ja nõrgalt kinnitunud värv või lasuur ning hallid ja lahtised puidulaastud kaabitsa, traatharja või infrapunafööniga. Väldi tarbetut puitpinna kahjustamist. Vanad kõvad värvikihid, millega ei toimu korralikku naket, tuleb samuti eemaldada. Vanad õlivärvitud pinnad väivad olla halvas seisukorras: kriidistunud, tolmused ja haprad. Selliseid pindu tuleb puhastada hoolikalt, et uus värv saaks pinnale kinnituda. Vanade värvitüüpidega kaetud pinnad (nt muldvärv ja petrooliumvärv) võivad olla nii tolmused ja haprad, et neid ei saa selle tootega värvida. Ebakindlates olukordades tuleb teha testvärvimine. Pese pinnad RENSA FACADE fassaadipuhastusainega. Väldi puitpindade liigset niisutamist loputamise ajal.

Pealekandmine

Toonierinevuste vältimiseks sega kokku terve pinna katmiseks vajaminev värvikogus. Segada hoolikalt. Krunditud ja eelnevalt värvitud pinnad värvitakse 1-2 korda sõltuvalt pinna karedusest, aluspinna toonist või tooni katvusest. Väldi palkpindadel pakse värvikihte.

Pealekandmistingimused

Töödeldav pind peab olema kuiv. Puidu niiskus alla 20 %. Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temp. olema üle +5 °C, ja õhu suhteline niiskus alla 80% Väldi värvimist otsese päikese käes.

Ladustamine

Ladustada tihedalt suletud anumates ja jahedas. Ei tohi jäätuda.

Kandmismeetod

Kui värv kantakse pinnale õhuvaba pihustiga, tehakse lõppviimistlus pintsliga. Soovituslik düüsi suurus: 0,015–0,021”.
Kuivainesisaldus ca 32 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) EL LOÜ (A/e): 130 g/l. Toote LOÜ: max 130 g/l.
Läige Läikiv
Toonimissüsteem Teknomix
Tihedus ca 1,2 g/ml
Praktiline kulu Saetud pinnal: 6 - 8 m²/l. Höövelpinnal: 9 - 11 m²/l.
Lahusti Vesi.
Töövahendite puhastamine Soe vesi ja RENSA BRUSH pintslipesuvahend. Pese töövahendid kohe pärast kasutamist.
Pakendid Baasvärvid 1 ja 3: 0,9 l, 2,7 l, 9 l.
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti.
Heakskiidud ja sertifikaadid Soome Võtmelipp