TEKNOZINC SS 1K

  • Korrosionsskyddande
  • 1-komponent
  • Lösningsmedelsburen
  • Grundfärg
Volymtorrhalt ca. 60 %
Vikttorhalt ca. 2080 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 450 g/l
Glans Matt