TEKNOZINC SS 1K

  • Produkt zabezpieczający przed korozją
  • Produkt jednoskładnikowy
  • Produkt rozpuszczalnikowy
  • Grunt

Karty Charakterystyki

Zawartość substancji stałych abt. 60 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 2080 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 450 g/l
Połysk Mat