TEKNOZINC SS 1K

  • Korrosjonsbeskyttende
  • 1-komponent
  • Løsemiddelbasert
  • Grunning
Tørrstoff ca. 60 % by volume
Total tørrstoffinnhold ca. 2080 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 450 g/l
Glans Matt