TEKNOZINC SS 1K

  • Korrosioonikindel
  • 1-komponentne
  • Lahustipõhine
  • Kruntimine
Kuivainesisaldus ca 60 mahu%
Tahke aine kogumass ca 2080 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 450 g/l
Läige Matt