TEKNOZINC SS 1K

  • Korrosion beskyttende
  • 1-komponent
  • Opløsningsmiddelbaseret
  • Grunding
Tørstof ca. 60 % volumen
Total tørstofmasse ca. 2080 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 450 g/l
Glans Mat