TEKNOZINC 90 SE

Zinkepoxifärg

  • Korrosionsskyddande
  • 2-komponent
  • Grundfärg

TEKNOZINC 90 SE Är en tvåkomponent lösningsmedelsbaserad och zinkpulverpigmenterad epoxifärg.

Används som grundfärg i polyuretan-, klorkautschuk- och epoximålningssystem.

Färgen förebygger effektivt underrostning och tål väderpåfrestning även utan täckfärg. Färgen uppfyller de krav som uppställts i både standarden EN-ISO 12944-5 och i Boverkets handbok om stålkonstruktioner (BSK07). Färgens zinkhalt är minst 90 viktsprocent i det torra färgskiktet. Färgen uppfyller kraven i den svenska standarden SSG 1022-GB. Då färgen appliceras vid temperaturer under +10C bör man använda härdaren TEKNOZINC SE WINTER HARDENER (datablad nr 1885).

Volymtorrhalt ca. 53 %
Vikttorhalt ca. 2100 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 450 g/l
Pot life 16 h (+23 °C)
Blandningsförhållande 5:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Komp. B: TEKNOZINC 50 SE / 80 SE / 90 SE HARDENER
Glans Matt
Torktid - hanterbar efter 5 min
Torktid - hanterbar efter 30 min
Torktid - genomhärdad efter 7 dagar
Förtunning TEKNOSOLV 9506
Rengöringsförtunning TEKNOSOLV 9506
Godkännanden & Certifikat Boverkets handbok om stålkonstruktioner (BSK07),EN ISO 12944-5