TEKNOZINC 90 SE

Zinkrik epoxy maling

  • Korrosjonsbeskyttende
  • 2-komponent
  • Grunning

TEKNOZINC 90 SE er en to-komponent, løsemiddelbasert zinkrik epoksy maling.

Brukes som en primer i polyuretan, klorert gummi og epoxy malingssystemer.

Beskytter stål effektivt fra filiform korrosjon og motstår forvitring selv uten topplakk. Malingen oppfyller spesifikasjonene til både standard EN-ISO 12944-5 og den svenske referanseboken 'Boverkets håndbok om stålkonstruksjoner' (BSK07).Malingens Zinkinnhold er minst 90 vektprosent av tørrfilmen. Malingen oppfyller kravene til svensk standard SSG 1022-GB. TEKNOZINC SE WINTER HARDENER (datablad nr. 1885) skal brukes ved maling ved temperaturer under +10°C.

Tørrstoff ca. 53 % by volume
Total tørrstoffinnhold ca. 2100 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 450 g/l
Pot life 16 h (+23 °C)
Blandingsforhold 5:1 by volume (comp. A : comp. B)
Herder Komp. B: TEKNOZINC 50 SE / 80 SE / 90 SE HARDENER
Glans Matt
Godkjennelser og sertifikater EN ISO 12944-5,