TEKNOZINC 90 SE

  • Premaz
  • 2-komponentna
Suha snov cca. 53 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 2100 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 450 g/l
Pot life 16 h (+23 °C)
Razmerje mešanja 5:1 na volumen (comp. A : comp. B)
Trdilec Comp. B: TEKNOZINC 50 SE / 80 SE / 90 SE HARDENER
Sijaj Mat
Dovoljenja & certifikati EN ISO 12944-5,Priročnik Nacionalnega odbora za stanovanja, gradbeništvo in načrtovanje o jeklenih konstrukcijah (BSK07)