TEKNOZINC 90 SE

  • Korrosion beskyttende
  • Grunding
  • 2-komponent
Tørstof ca. 53 % volumen
Total tørstofmasse ca. 2100 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 450 g/l
Pot-life 16 h (+23 °C)
Blandingsforhold 5:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hærder Komp. B: TEKNOZINC 50 SE / 80 SE / 90 SE HARDENER
Glans Mat
Godkendelser og certifikater EN ISO 12944-5,