TEKNOZINC 90 SE

Tsinkepovärv

  • Korrosioonikindel
  • Kruntimine
  • 2-komponentne

TEKNOZINC 90 SE on kahekomponentne lahustipõhine tsinkepovärv.

Kasutatakse krundina polüuretaan-, kloorkautšuk- ja eposüsteemides.

Kaitseb tõhusalt teraskonstruktsioone kihialuse korrosiooni eest ning on ilmastikukindel ka ilma pinnakatteta. Värv vastab standardile EN-ISO 12944-5. Värvi tsingisisaldus on vähemalt 90 massi% kuivkihi kaalust. Värv vastab Rootsi standardile SSG 1022-GB. Temperatuuril alla +10°C kasutatakse talvist kõvendit TEKNOZINC SE WINTER HARDENER (tootekirjeldus nr. 1885).

Kuivainesisaldus ca 53 mahu%
Tahke aine kogumass ca 2100 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 450 g/l
Segu kasutusaeg 16 h (+23 °C)
Segamissuhe 5:1 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. B: TEKNOZINC 50 SE / 80 SE / 90 SE HARDENER
Läige Matt
Kuivamisaeg - tolmuvaba 5 min
Kuivamisaeg - puutekuiv 30 min
Kuivamisaeg - täiskõvenenud 7 päeva
Lahusti TEKNOSOLV 9506
Töövahendite puhastamine TEKNOSOLV 9506
Heakskiidud ja sertifikaadid Boverkets handbok om stålkonstruktioner (BSK07),EN ISO 12944-5