TEKNOZINC 90 SE

  • Produkt zabezpieczający przed korozją
  • Grunt
  • Produkt dwuskładnikowy

Karty Charakterystyki

Zawartość substancji stałych abt. 53 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 2100 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 450 g/l
Czas przydatności do stosowania 16 h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 5:1 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: TEKNOZINC 50 SE / 80 SE / 90 SE HARDENER
Połysk Mat
Aprobaty i certyfikaty Boverkets handbok om stålkonstruktioner (BSK07),EN ISO 12944-5