TEKNOZINC 90 SE A

  • Korrosionsskyddande
  • 2-komponent
  • Grundfärg
Volymtorrhalt ca. 53 %
Vikttorhalt ca. 2100 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 450 g/l
Pot life 16 h (+23 °C)
Blandningsförhållande 5:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Comp. B: TEKNOZINC 90 SE A HARDENER
Glans Matt
Godkännanden & Certifikat Boverkets handbok om stålkonstruktioner (BSK07),EN ISO 12944-5,TBY