TEKNOZINC 90 SE A

Sinkkiepoksimaali

  • Korroosionkestävä
  • 2-komponenttinen
  • Pohjamaali

TEKNOZINC 90 SE A on kaksikomponenttinen liuoteohenteinen epoksisinkkipölymaali.

Käytetään pohjamaalina polyuretaani-, kloorikautsu- ja epoksimaalausjärjestelmissä.

Suojaa tehokkaasti alusruostumiselta ja kestää säärasitusta myös ilman pintamaalausta. Maali täyttää sekä standardissa SFS-EN ISO 12944-5 että käsikirjassa Boverkets handbok om stålkonstruktioner (BSK99) esitetyt vaatimukset. Maali on hyväksytty käyttöön Skandinavian ydinvoimaloissa ja täyttää TBY vaatimukset (Pintakäsittelyn tekniset määräykset). Maalin sinkkipitoisuus on vähintään 90 p-% kuivassa maalikalvossa.

Käyttöturvallisuustiedote

Kuiva-ainepitoisuus n. 53 tilavuus-%
Kiintoainepitoisuus n. 2100 g/l
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) n. 450 g/l
Käyttöaika 16 h (+23 °C)
Sekoitussuhde 5:1 tilavuusosaa (comp. A : comp. B)
Kovete Comp. B: TEKNOZINC 90 SE A HARDENER
Kiilto Himmeä
Pölykuiva 5 min kuluttua
Kosketuskuiva 30 min kuluttua
Ohenne TEKNOSOLV 9506
Välineiden pesu TEKNOSOLV 9506
Hyväksynnät & sertifikaatit Boverkets handbok om stålkonstruktioner (BSK07),TBY,SFS-EN ISO 12944-5