TEKNOZINC 90 SE A

  • Korrosioonikindel
  • Kruntimine
  • 2-komponentne
Kuivainesisaldus ca 53 mahu%
Tahke aine kogumass ca 2100 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 450 g/l
Segu kasutusaeg 16 h (+23 °C)
Segamissuhe 5:1 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. B: TEKNOZINC 90 SE A HARDENER
Läige Matt
Heakskiidud ja sertifikaadid Boverkets handbok om stålkonstruktioner (BSK07),EN ISO 12944-5,TBY