TEKNOZINC 90 SE A

  • Korrosjonsbeskyttende
  • 2-komponent
  • Grunning
Tørrstoff ca. 53 % by volume
Total tørrstoffinnhold ca. 2100 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 450 g/l
Pot life 16 h (+23 °C)
Blandingsforhold 5:1 by volume (comp. A : comp. B)
Herder Comp. B: TEKNOZINC 90 SE A HARDENER
Glans Matt
Godkjennelser og sertifikater EN ISO 12944-5,,