TEKNOZINC 90 SE A

  • Premaz
Suha snov cca. 53 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 2100 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 450 g/l
Pot life 16 h (+23 °C)
Razmerje mešanja 5:1 na volumen (comp. A : comp. B)
Trdilec Comp. B: TEKNOZINC 90 SE A HARDENER
Sijaj
Dovoljenja & certifikati ,,