TEKNOSEAL 1271-01

Etsgrundfärg

  • Korrosionsskyddande
  • Värmebeständighet
  • 1-komponent
  • Lösningsmedelsburen
  • Grundfärg

TEKNOSEAL 1271-01 är en enkomponent, etsande grundfärg, en s.k. wash primer.

Färgen är avsedd för kemisk förbehandling av stål-, zink- och aluminiumytor som utsätts för väderpåverkan, då ytorna inte kan förbehandlas mekaniskt.

TEKNOSEAL 1271-01 förbättrar täckfärgens vidhäftning till metallens yta och isolerar färgfilmen från den reaktiva metallen och dess korrosionsprodukter. Kan övermålas med 1- och 2-komponenta vatten- och lösningsmedelsburna färger samt med pulverfärger. Färgen tål torr värme upp till 180°C. Produkten innehåller inte kromat.

Förbehandling av yta

Använd metoder avsedda för att avlägsna smuts och fett för att rengöra ytorna från orenheter som försvårar förbehandlingen och appliceringen av färg, samt från vattenlösliga salter. Platsen och tidpunkten för förbehandlingen bör väljas så att den behandlade ytan inte nedsmutsas eller blir fuktig före fortsatt behandling.
Volymtorrhalt ca. 21 %
Vikttorhalt ca. 320 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 680 g/l
Glans Matt
Torktid - hanterbar efter 30 min
Torktid - hanterbar efter 30 min
Förtunning TEKNOSOLV 9514 eller TEKNOSOLV 9506
Rengöringsförtunning TEKNOSOLV 9514 eller TEKNOSOLV 9506