TEKNOSEAL 1271-01

  • Korrosioonikindel
  • Kuumakindel
  • 1-komponentne
  • Lahustipõhine
  • Kruntimine
Kuivainesisaldus ca 21 mahu%
Tahke aine kogumass ca 320 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 680 g/l
Läige Matt