TEKNOSEAL 1271-01

  • Produkt zabezpieczający przed korozją
  • Produkt termoodporny
  • Produkt jednoskładnikowy
  • Produkt rozpuszczalnikowy
  • Grunt

Karty Charakterystyki

Zawartość substancji stałych abt. 21 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 320 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 680 g/l
Połysk Mat