TEKNOSEAL 1271-01

  • Korrosjonsbeskyttende
  • Varmeresistent
  • 1-komponent
  • Løsemiddelbasert
  • Grunning
Tørrstoff ca. 21 % by volume
Total tørrstoffinnhold ca. 320 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 680 g/l
Glans Matt