TEKNOSEAL 1271-01

  • Korrosion beskyttende
  • Varmeresistent
  • 1-komponent
  • Opløsningsmiddelbaseret
  • Grunding
Tørstof ca. 21 % volumen
Total tørstofmasse ca. 320 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 680 g/l
Glans Mat