TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2468-00

Brandhämmande topplack

  • Vattenburen
  • Färg
  • Topcoat

TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2468-00 är en vattenburen brandhämmande topplack för interiöra träpaneler och träbaserade skivor. Materialet: Träytor eller träpaneler med tjocklek> 8 mm och densitet ≥ 338 kg/m³ enligt riktlinjer i klassifikationsrapporter.

Används som en industriell brandhämmande topplack i system: Teknos FR Panel med TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10 för att förbättra “reaction to fire” (EN 13501-1) för interiöra träytor - se https://www.teknos.com/products/teknosafe-flame-protect-2468-00/. Innan produkten tas i bruk bör Teknos kontaktas för att försäkra att produkten lämpar sig för objektet i fråga. Brandskyddsegenskaperna är klassificerade enligt B-s1,d0 EN 13501-1 (SBI test). Som i en del systemet Teknos FR panel. Väderbeständighetsklass enligt “reaction to fire performance”, produktens system uppnår durabilityklass enligt EN 16755 – DRF class INT1 och INT2. M1-klassificering, A+ Émissions l'air intérieur: Vid Industriell användning.

Förbehandling av yta

Ytan ska vara ren och torr. Fukthalten i träet ska vara mellan cirka 10 % och bör inte överstiga 12 %.

Appliceringsförhållanden

Luftens, ytans och färgens temperatur skall vara över +10°C och den relativa luftfuktigheten under 80% under tiden för applicering och torkning. Det bästa slutresultatet uppnås då luftens temperatur är +23°C - +38°C, den relativa luftfuktigheten är 50-70% och ventilationen är god. Omblandas väl före användningen, maskinell omrörning rekommenderas. För alla behandlade ytor rekommenderas att foam av tjocklek 1,5 mm minimum (polyuretanfilm t.ex.) används vid paketering mellan skivorna/panelerna.

Lagring

Förvaras frostfritt. Lämpligaste lagringstemperatur är +10°C - +25°C.

Appliceringsmetod

Appliceras industriellt.
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 12 g/l
Glans Matt
Brytsystem Teknocolor
Teoretiskt spridningsområde Grund klassificering är baserad på ≥250 g/m² TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10 med eller utan ≤100 g/m² TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2468-00 eller i kombination med ytterligare relevanta brandklassificeringsrapporter.
Torktid - genomtorr Tidigast efter 4 h
Förtunning Vatten.
Rengöringsförtunning Vatten.
Kulörer Färglös och bas T (transparenta kulörer). Baskulören kan variera något. Efter nyansering skall kulörkontroll utföras. Alla kulörrecept är utvecklade av Teknos Shade Service.
Emballage Finns i en rad förpackningsstorlekar som standard.
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.
Godkännanden & Certifikat M1-klassificering,A+ Émissions l'air intérieur