TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2468-00

Brannhemmende topstrøk

  • Vanntynnet
  • Maling
  • Topcoat

TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2468-00 er en vanntynnet brannhemmende toppstrøk for innvendig massiv trepanel og kledning, og trebaserte paneler. Substratet: Massivt tre eller trepaneler med en tykkelse på > 8 mm og en densitet på ≥ 338 kg/m³ når den tas i sammenheng med den relevante klassifiseringsrapporten.

Brukes som en industrielt brannhemmende topplakk som en del av et system kalt Teknos FR Panel med TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10 for å forbedre “reaksjon på brann” (EN 13501-1) av innvendige treflater - se https://www.teknos.com/products/teknosafe-flame-protect-2468-00/. Før produktet tas i bruk bør forhandler kontaktes for å forsikre at produktet er egnet til ønsket bruk. De brannhemmende egenskapene er klassifisert iht. B-s 1, d0 EN 13501-1 (SBI test) som en del av Teknos FR Panle systemet. Holdbarhetsklasser for reaksjon på brannytelse, brannhemmende trebasert produkt i sluttbruksområder i henhold til EN 16755 - DRF klasse INT1 og INT2. M1 klassifisering, A+ Émissions l'air intérieur: Når den brukes industrielt.

Forbehandling

Treet må være rent og fritt for trestøv og forurensinger. Fuktighetsinnholdet i treet skal være ca. 10% og bør ikke overstige 12%.

Påføringsforhold

Under påføring og tørking skal luftens, overflatens og malingens temperatur være over +10°C, og den relative luftfuktighet mindre enn 80%. Best resultat oppnås ved lufttemperatur mellom +23°C - +38°C og relativ luftfuktighet mellom 50-70% med god ventilasjon. Rør godt i produktet før bruk, helst ved bruk av mekanisk omrøring. For all overflatebehandlet massivt tre eller trebaserte emner må det benyttes et ikke-merkende plastfolie med minimum 1,5 mm tykkelse (for eksempel polyetylenfilm) for å legge mellom de overflatebehandlede overflatene.

Oppbevaring

Må ikke fryse. Egnet lagringstemperatur er +10°C - +25°C.

Påføringsmetode

Påføres industrielt.
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 12 g/l
Glans Matt
Tonesystem Teknocolor
Teoretisk dekkevne Klassifiseringen er oppnådd med ≥250 g/m² TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10 med eller uten ≤100 g/m² TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2468-00 eller i forbindelse med ytterligere relevante brannklassifiseringsrapporter.
Tørketid – gjennomtørr Minimum 4 timer
Tynner Vann.
Rengjøring Vann.
Farger Fargeløs og base T (alle farger). Alle blanderesepter er utviklet av Teknos Shade-Service. Basefargen kan variere noe. Etter toning anbefales det å sjekke fargen nøye før den tas i bruk.
Emballasje Tilgjengelig i flere standard emballasjer.
Sikkerhetsmerking Se sikkerhetsdatablad.
Godkjennelser og sertifikater M1 klassifisering,A+ Émissions l'air intérieur