TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2468-00

Palosuojapintamaali

  • Vesiohenteinen
  • Maali
  • Pintamaali

TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2468-00 on vesiohenteinen palosuojapintamaali, joka on tarkoitettu umpipuisille sisäpaneeleille ja -verhouksille sekä puupohjaisille paneeleille. Alusta: Umpipuiset tai puupohjaiset paneelit, joiden paksuus on yli 8 mm ja tiheys ≥ 338 kg / m³ asiaan kuuluvan paloluokitusraportin yhteydessä.

Käytetään sisätiloihin tulevien puupintojen palonkestoa (EN 13501-1) parantavana teollisena palonsuojapintamaalina osana maalausjärjestelmää Teknos FR Panel, yhdessä TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10:n kanssa - katso https://www.teknos.com/products/teknosafe-flame-protect-2468-00/. Ennen tuotteen käyttöönottoa tulee ottaa yhteys Teknokseen ja varmistaa tuotteen soveltuvuus kyseiseen kohteeseen. Palosuojaominaisuudet on luokiteltu B-s1,d0 EN 13501-1 mukaan (SBI-testi). Puupohjaisten tuotteiden palosuojausluokka, kun tuotteet tulevat käyttöluokkaan INT1 ja INT2 (INT1=sisäkäyttö, INT2=ulkolämpötila ja -kosteus mutta suojattu suoralta säärasitukselta), EN 16755:n mukaan. M1-luokitus, A+ Émissions l'air intérieur: Teollisuuskäytössä.

Pinnan esikäsittely

Puupinnalla ei saa olla puupölyä tai muita epäpuhtauksia. Puun kosteuden tulee olla noin 10 %, ei yli 12 %.

Käsittelyolosuhteet

Maalaustyön ja maalin kuivumisen aikana tulee ilman, pinnan ja maalin lämpötilan olla yli +10 °C ja ilman suhteellisen kosteuden alle 80 %. Paras lopputulos saadaan, kun ilman lämpötila on +23 °C - +38 °C, ilman suhteellinen kosteus on 50 - 70 % ja ilmanvaihto on hyvä. Ennen käyttöä maali sekoitetaan huolellisesti, mieluiten mekaanisesti. Suosittelemme, että käsiteltyjen pintojen välissä käytetään vähintään 1,5 mm:n paksuista välikalvoa (esimerkiksi polyeteenikalvo).

Varastointi

Ei saa jäätyä. Sopivin varastointilämpötila on +10 °C - +25 °C.

Levitysmenetelmät

Levitetään teollisesti.
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) n. 12 g/l
Kiilto Himmeä
Sävytysjärjestelmä Teknocolor
Teoreettinen riittoisuus Perusluokitus on tehty määrällä ≥ 250 g/m² TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10 ja tai ilman ≤ 100 g/m² TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2468-00 tai yhdessä muiden asiaankuuluvien paloluokitusten kanssa.
Läpikuiva Aikaisintaan 4 h kuluttua.
Ohenne Vesi.
Välineiden pesu Vesi.
Värisävyt Väritön ja Base T (kaikki sävyt). Kaikki sävytysreseptit ovat Teknoksen sävypalvelun kehittämiä. Perusmaalin sävy saattaa vaihdella hiukan. Suosittelemme vahvasti sävyn tarkastamista sävytyksen jälkeen.
Pakkauskoot Saatavana vakiopakkauskokoina.
Varoitusmerkintä Katso käyttöturvallisuustiedote.
Hyväksynnät & sertifikaatit M1-luokitus,A+ Émissions l'air intérieur