TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2468-00

Brandhæmmende topcoat

  • Vandbaseret
  • Maling
  • Topcoat

TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2468-00 er en vandbaseret brandhæmmende topcoat til indvendige massive træpaneler og trævægge, samt træfibermateriale. Substrat: Massivt træ og træbaserede paneler med en tykkelse på > 8 mm og en massefylde på ≥ 338 kg/m³ med henvisning til relevant klassifikationsrapport.

Anvendes som industriel brandhæmmende topcoat som en del af et system kaldet Teknos FR Panel med TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10 for at forbedre reaktion på brand (EN 13501-1) på indvendige træoverflader - se https://www.teknos.com/products/teknosafe-flame-protect-2468-00/. Inden anvendelse kontaktes Teknos for at tjekke det pågældende produkts egnethed. De brandhæmmende egenskaber er klassificeret iht. B-s 1, d0 EN 13501-1 (SBI-test) som en del af Teknos FR Panel systemet. Holdbarhedsklasser for reaktion på brand på brandhæmmende træbaserede produkter i slutbrugsanvendelse iht. EN 16755 – DRF-klasse INT1 og INT2. M1 klassificering, A+ Émissions l'air intérieur: Ved industriel anvendelse.

Forbehandling

Træet skal være fri for træstøv og snavs. Træets fugtindhold skal være ca. 10 % og bør ikke overstige 12 %.

Påføringsforhold

Temperaturen for luft, overflade og maling skal være over +10 °C og den relative luftfugtighed under 80 % ved påføring og tørring. Det bedste resultat opnås ved en lufttemperatur på mellem +23 °C og +38 °C og en relativ luftfugtighed på 50-70 % samt en god ventilation. Produktet omrøres omhyggeligt inden anvendelse, helst ved mekanisk omrøring. Det anbefales at der mellem alle behandlede massive træ og træbaserede paneler, lægges et beskyttende materiale af en minimumtykkelse på 1,5 mm (fx polyethylen film), der ikke efterlader mærker.

Opbevaring

Må ikke få frost. Optimal opbevaringstemperatur er +10 °C - +25 °C.

Påføringsmetode

Påføres industrielt.
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 12 g/l
Glans Mat
Tonesystem Teknocolor
Teoretisk rækkeevne Den grundlæggende klassifikation er opnået med ≥250 g/m² TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10 med eller uden ≤100 g/m² TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2468-00 eller med henvisning til yderligere klassifikationsrapporter.
Tørretid - gennemtør Min. 4 timer
Fortynder Vand.
Rengøring Vand.
Nuancer Farveløs og base T (transparente farver). Alle toningsrecepter udvikles af Teknos Shade Service. Farven på basen kan variere en smule, det anbefales derfor kraftigt at kontrollere farven efter toning.
Emballage Fås i en række standard emballage størrelser.
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad.
Godkendelser og certifikater M1 klassificering,A+ Émissions l'air intérieur