TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2468-00

Ognioodporna powloka nawierzchniowa

  • Produkt wodorozcieńczalny
  • Farba
  • Warstwa nawierzchniowa

TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2468-00 to wodorozcieńczalna ognioodporna powłoka nawierzchniowa do wewnętrznych okładzin i paneli z litego drewna i paneli drewnopochodnych. Podłoże: Drewno lite lub panele drewniane o grubości > 8 mm i gęstości ≥ 338 kg/m ³ zgodnie z odpowiednim raportem klasyfikacji pożarowej.

Stosowana jako przemysłowa trudnopalna powłoka nawierzchniowa w systemie Teknos FR Panel z TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10 w celu poprawy „reakcji na ogień” (EN 13501-1) - patrz https://www.teknos.com/products/teknosafe-flame-protect-2468-00/. Przed zastosowaniem wyrobu, należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Teknos w celu ustalenia słuszności użycia produktu na konkretnym elemencie. Właściwości ognioochronne zostały sklasyfikowane jako B-s1,d0 zgodnie z EN 13501-1 (SBI test), jako część systemu Teknos FR Panel. Klasy trwałości w reakcji na ogień dla trudnopalnego wyrobu drewnianego użytkowanego wewnątrz zgodnie z normą EN 16755 – DRF klasa INT1 i INT2. Klasyfikacja M1, A+ Émissions l'air intérieur: W przypadku zastosowania w warunkach przemysłowych.

Przygotowanie powierzchni

Drewno musi być czyste i wolne od pyłu oraz zanieczyszczeń. Wilgotność drewna powinna wynosić około 10% i nie przekraczać 12%.

Warunki podczas nakładania

Temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i farby powinna być powyżej +10 °C, a wilgotność względna powietrza poniżej 80% zarówno podczas malowania jak i w czasie schnięcia wyrobu. Najlepsze rezultaty osiąga się gdy temperatura otaczającego powietrza znajduje się w przedziale +23 °C-+38 °C, a wilgotność względna powietrza wynosi 50-70% przy jednocześnie dobrej wentylacji. Przed użyciem dokładnie wymieszać, najlepiej stosując mieszanie mechaniczne. W przypadku pomalowanych powierzchni litego drewna lub paneli drewnianych zaleca się stosowanie nie pozostawiającej śladu warstwy ochronnej o grubości 1,5 mm (np. folia polietylenowa) pomiędzy wykończonymi na gotowo powierzchniami.

Przechowywanie

Nie może zamarzać. Optymalna temperatura przechowywania wynosi od +10 °C do +25 °C.

Metody aplikacji

Aplikacja przemysłowa.
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 12 g/l
Połysk Mat
System kolorowania Teknocolor
Wydajność teoretyczna Podstawowej klasyfikacji dokonano przy naniesieniu ≥250 g/m² TEKNOSAFE FLAME GUARD 2467-10 razem lub bez z ≤100 g/m² TEKNOSAFE FLAME PROTECT 2468-00 lub w połączeniu z odpowiednimi dodatkowymi raportami dotyczącymi klasyfikacji pożarowej.
Czas schnięcia - całkowicie sucha Przynajmniej 4 godziny.
Rozcieńczalnik Woda.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Woda.
Kolory Bezbarwny i baza T (kolory transparentne). Wszystkie receptury barwienia są opracowane przez Laboratorium Kolorystyczne Teknos. Odcień koloru farby bazowej może się nieznacznie różnić. Po wybarwieniu zalecana jest kontrola koloru.
Opakowania Produkt dostępny w zakresie standardowych wielkości opakowań.
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki.
Aprobaty i certyfikaty Klasyfikacja M1,A+ Émissions l'air intérieur