TEKNOROAD 3060

Vägmarkeringsfärg

  • Vattenburen

TEKNOROAD 3060 är en mycket snabbtorkande, matt, vattenburen dispersionsfärg som är väder- och ljusbeständig.

Används för markering av asfalt, oljegrus och betong på vägar och motsvarande körbanor, på parkeringsplatser, flygplatser och övriga områden som trafiken förutsätter.

Färgen torkar mycket snabbt. Vid bra väderförhållande kan de målade ytorna trafikeras redan efter 3 minuter utan att färgen tar skada. Lägre temperaturer förlänger torktiden, men den är ändå tillräckligt kort för att färgen skall kunna användas även under våren och hösten då temperaturen är t.ex. +5 - +10°C. Efter appliceringen är färgen vattenlöslig under ca 20 minuters tid och därför bör applicering undvikas om det är fara för regn. Om färgen löses upp i regnvattnet kan den smutsa ner de fordon som trafikerar vägen. Färgen uppfyller de krav för vägmarkeringsfärger som ställts av Trafikledsverket i Finland.

Tekniska datablad

Säkerhetsdatablad

Volymtorrhalt ca. 75 %
Vikttorhalt ca. 1200 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 30 g/l
Glans Matt
Förtunning Vatten
Rengöringsförtunning Vatten, TEKNOSOLV 9515
Godkännanden & Certifikat Finska Trafikverket