TEKNOROAD 3060

Suha snov cca. 75 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 1200 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 30 g/l
Sijaj Mat
Dovoljenja & certifikati Finska prometna agencija