TEKNOROAD 3060

  • Vandbaseret

Sikkerhedsdatablad

Tørstof ca. 75 % volumen
Total tørstofmasse ca. 1200 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 30 g/l
Glans Mat
Godkendelser og certifikater