TEKNOROAD 3060

  • Produkt wodorozcieńczalny

Karty Charakterystyki

Zawartość substancji stałych abt. 75 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 1200 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 30 g/l
Połysk Mat
Aprobaty i certyfikaty Fińska Administracja Dróg Krajowych