TEKNOROAD 3060

  • Vesialuseline
Kuivainesisaldus ca 75 mahu%
Tahke aine kogumass ca 1200 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 30 g/l
Läige Matt
Heakskiidud ja sertifikaadid Soome Teedeamet