TEKNOROAD 3060

  • Vanntynnet

Sikkerhetsdatablad

Tørrstoff ca. 75 % by volume
Total tørrstoffinnhold ca. 1200 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 30 g/l
Glans Matt
Godkjennelser og sertifikater