TEKNOROAD 3020-01

Volymtorrhalt ca. 62 %
Vikttorhalt ca. 1300 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 34 g/l
Glans Matt
Godkännanden & Certifikat Finska Trafikverket